Drodzy Rodzice!!!

W zawiązku z przedłużonymi pracami naprawczymi na pływalni przy SP3, basen niestety pozostanie nieczynny do 20 września (informacja od władz szkoły).

Informacja o grupach, godziny zajęć i pełny harmonogram zostanie zamieszczony z początkiem września (po otrzymaniu planów zajęć szkolnych przez trenerów).

 O zamieszczeniu na stronie klubu szczegółów organizacji roku pływackiego poinformujemy za pośrednictwem FB.

Przypominamy, że wszystkie dzieci regularnie uczęszczające na zajęcia pływania w minionym roku szkolnym automatycznie zostaną przepisane do grup kontynuujących. Jednocześnie bardzo prosimy o informację (SMS lub email) do trenerów prowadzących o ewentualnej rezygnacji z kontynuacji doskonalenia pływania w roku szkolnym 2021/2022.