Składkę za zajęcia prosimy dokonywać na :

 

NAZWA : UKS PATOMSWIM Bogatynia

nr konta36 1090 1971 0000 0001 1709 0925

w tytule (WAŻNE!!!): SKŁADKA CZŁONKOWSKA - NAZWISKO i IMIĘ (dziecka), GRUPA, TRENER 

                                  (NP. SKŁADKA CZŁONKOWSKA - KOWALSKI JANEK, SZPROTKI, TRENER PAWEŁ)

---------------------------------------------------------------------------------

OPŁATA MIESIĘCZNA

Opłata miesięczna dla GRUP trenujących:

  • 130 zł dla grup (2 x w tygodniu) 
  • 160 zł dla grupy spotowej - HARPAGANY (3/4razy w tyg.)

W przypadku rodzeństw obowiązuje 10 zł zniżki od każdego dziecka (znizka funkcjonuje przy pełnej platności miesięcznej).

Wpłaty prosimy dokonywać w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.

Klub funkcjonuje zgodnie z kalendarzem pracy szkoły oraz klandarzem roku szkolnego.

To znaczy, że dni wolne od szkoły są również dniami wolnymi od zajęć pływania.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z uiszczenia opłaty. Niobecność powyżej 2 tygodniu uprawnia do obniżenia składki miesięcznej.

Odrobienie zajęć jest możliwe po uzgodnieniu z trenerem prowadzącym.