Wpłaty prosimy przelewać na konto :

 

 NAZWA : UKS PATOMSWIM Bogatynia

nr konta36 1090 1971 0000 0001 1709 0925

w tytule: nazwisko i imię ,grupa, trener

---------------------------------------------------------------------------------

OPŁATA MIESIĘCZNA

Opłata miesięczna dla GRUP trenujących:

120 zł dla grup (2 x 45min) (50 zł za miesiąc marzec)

130 zł dla grup (3 x 45min) (60 zł za miesiąc marzec)

150 zł dla grup (3 x 90min, 1 x 45min)  (70 zł za miesiąc marzec)

 

W przypadku rodzeństw 20 zł zniżki na każde drugie i kolejne dziecko (znizka funkcjonuje przy pełnej platności miesięcznej).

Wpłaty prosimy dokonywać do 15 każdego miesiąca.

 

 

Klub funkcjonuje zgodnie z kalendarzem pracy szkoły oraz klandarzem roku szkolnego. To znaczy, że dni wolne od szkoły są również dniami wolnymi od zajęć pływania.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z uiszczenia opłaty. Odrobienie zajęć po uzgodnieniu z trenerem prowadzącym.