Prezes: Paweł Mielnik

Wiceprezes: Tomasz Bieżuński

Skarbnik: Anna Bieżuńska

 

Sekretarz: Robert Sławiński

Członek - Katarzyna Sławińska

Członek - Małgorzata Kostuch-Urbańska


Komisja Rewizyjna

Elżbieta Prądzyńska - Przewodniczący

Zbigniew Dżaman - Wiceprzewodniczący

Wanda Rajska