Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz:

Od 4 marca

Od 18:00 do 18:55

Podział na poziomy zaawansowania:

Tor 1 - początkujący (oswajanie z wodą głęboką, nauka ćwiczeń oddechowych i wypornościowych, pracy NN i RR)

Tor 2 - średnio zaawansowany (doskonalenie pozycji na wodzie, ćwiczenia nauki stylu, nauka skoków do wody)

Tor 3 - zaawansowany (doskonalenie wszystkich stylów, realizacja treningu sportowego, nauka nawrotów i skoków)

 

Opłata miesięczna: 180 zł (opłata za miesiąc marzec 150zł - pierwsza zajęcia organizacyjne).

Jednorazowa opłata za zajęcia: 50zł (dla osób dochodzących w trakcie).

W przypadku braku zajęć trening zostanie przeniesiony lub opłata zostanie pomniejszona.

Składka miesięczna pobierana na basenie w każdy drugi trening miesiąca. Składka za marzec z początkiem kwietnia.

 

 

Link do płetw:

https://www.decathlon.pl/p/krotkie-pletwy-plywackie-silifins-500/_/R-p-122646?mc=8392325&c=Czarny

 

Style pływackie (podgląd techniki)

 

https://www.youtube.com/watch?v=8c_lt66Yvn4