Drukuj

Składkę za zajęcia prosimy dokonywać na :

 

NAZWA : UKS PATOMSWIM Bogatynia

nr konta36 1090 1971 0000 0001 1709 0925

w tytule (WAŻNE!!!): SKŁADKA CZŁONKOWSKA - NAZWISKO i IMIĘ (dziecka), GRUPA, TRENER 

                                  (NP. SKŁADKA CZŁONKOWSKA - KOWALSKI JANEK, SZPROTKI, TRENER PAWEŁ)

---------------------------------------------------------------------------------

 

Składka MIESIĘCZNA 2022

 

CZERWIEC- pełna składka

MAJ- pełna składka

KWIECIEŃ - pełna składka

MARZEC - pełna skladka

LUTY 2022 - wszystkie grupy płacą 50% składki miesięcznej.

 

W przypadku rodzeństw obowiązuje 15 zł zniżki od każdego dziecka (znizka funkcjonuje przy pełnej płatności miesięcznej).

Wpłaty prosimy dokonywać w ostatnich dniach każdego miesiąca.

Prosimy o terminowe opłacanie składek ze względu na konieczność opłat za wynajm pływalni na rzecz szkoły. Przypominamy, że klub ponosi koszty stałe z tytułu opłat za całość wynajęcia pływalni i nieobecnośc na zajęciach dziecka nie wpływa na zmniejszenie kosztów dla klubu.

Klub funkcjonuje zgodnie z kalendarzem pracy szkoły oraz klandarzem roku szkolnego.

To znaczy, że dni wolne od szkoły są również dniami wolnymi od zajęć pływania.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z uiszczenia opłaty. Niobecność powyżej 4 tygodniu uprawnia do obniżenia lub odstąpienia od składki.

Odrobienie zajęć jest możliwe po uzgodnieniu z trenerem prowadzącym.