Od jutra wznawiamy zajęcia wg harmonogramu (bez zmian.. puki co). laughing

Przypominamy o obowiązku utrzymywania zasad sanitarnych na terenie szkoły/basenu.

Składka członkowska w obecym miesiącu wyniesie 50% (o pod warunkiem ciągłości w funkcjonowaniu basenu) i prosimy o wpłacanie dopiero na koniec miesiąca.

Prosimy również o opis składki w tytule zgodnie z opisem w zkładce: składka i numer konta. 

Rodzice, którzy dokonali opłaty "z góry" - składka zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc i wyrównana.

Plum.